Medlemskab

Alle yngre læger med interesse for billeddiagnostik kan optages som medlemmer af foreningen. Som medlem har du bland andet stemmeret til den årlige generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed. Der opkræves ikke kontingent som medlem af FYR. Aktuelt er der ingen formel indmeldelse. Vi opfordrer alle medlemmer til at holde øje med nyheder på hjemmesiden eller følge med i vores Facebook gruppe. Såfremt indmeldelsesproceduren ændres, vil vi gøre opmærksom på dette via de angivne medier.

Læs mere om medlemskab i vedtægterne.