Front Page Test

Foreningen af Yngre Radiologer

En frivillig forening for alle yngre læger med interesse for billeddiagnostik

 Foreningens formål er at forbedre yngre radiologers uddannelse og formidle faglig og social kontakt mellem yngre radiologer og læger med interesse for billeddiagnostik. 

Radiologi er et speciale med utrolig mange muligheder og udviklingspotentiale

I FYR ser vi frem til at kunne tilbyde en masse faglige og sociale arrangementer for at styrke specialet og samarbejde til at udvikle en masse nye kompetencer. 

En forening for hele Danmark

Foreningen er delt op i tre underforeninger, FYR Øst, FYR Syd og FYR Nord, som omfatter yngre radiologer i de pågældende regioner.

Savour Your Next Holiday