Foreningen af Yngre Radiologer

Struktureret Rapportering

Introduktion

Vi er en gruppe af yngre radiologer, som har sat os for, i fællesskab at komme med et udkast til, hvordan man kan gribe struktureret rapportering an. Struktureret rapportering er på vej frem internationalt, og forskning har vist, at klinikerne og radiologer under uddannelse er glade for denne form for beskrivelse [1; 2].

På de følgende sider ses et oplæg til hvordan struktureret rapportering af udvalgte undersøgelser kan foretages, så vi både får en mere ensrettet og overskuelig måde at beskrive vores undersøgelser på. Formålet er at introducere struktureret rapportering i overensstemmelse med anbefalinger fra ”European Society of Radiology paper on structured reporting in radiology” [3]. De enkelte beskrivelser er inspireret af RSNA (https://radreport.org/) og vi har i gruppen gennemgået forslag til hver enkel beskrivelse flere gange, og vil nu meget gerne have jeres input.

Flg. templates er inkluderet i det følgende:
 1. CT af Thorax mhp lungeemboli
 2. Lavdosis CT af abdomen mhp nyresten
 3. Traume CT
 4. CT akut abdomen
 5. MR Columna totalis – obs medullær kompression
 6. CT cerebrum - akut
 7. UL af UE obs DVT
 8. UL af abdomen
 9. UL af nyrer og urinveje

Som udgangspunkt anbefaler vi ikke, at templates er udfyldt med standard tekstfraser og der er heller ikke lagt op til ensretning af beskrivelsen af de enkelte anatomiske områder, selvom dette selvfølgelig på sigt kunne være ønskværdigt.

Vh.
Helene Wolsk, Rigshospitalet.
Tobias Thostrup Andersen, Rigshospitalet
Katja Zincuk Rohde, Rigshospitalet
Samir Jawad, Rigshospitalet
Signe Meidahl Petersen, Slagelse Sygehus
Bashir Khazan, Holbæk Sygehus
Mathias Brejnebøl, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Felix Müller, Herlev og Gentofte Hospital

Referencer
 1. Heye T, Gysin V, Boll DT, Merkle EM (2018) JOURNAL CLUB: Structured Reporting: The Voice of the Customer in an Ongoing Debate About the Future of Radiology Reporting. AJR Am J Roentgenol 211:964-970
 2. Powell DK, Silberzweig JE (2015) State of structured reporting in radiology, a survey. Acad Radiol 22:226-233
 3. European Society of R (2018) ESR paper on structured reporting in radiology. Insights Imaging 9:1-7
Download

Det er muligt at kopiere direkte fra følgende templates, men de kan også downloades i samlet fil her:
Structured Reporting

CT af Thorax mhp. lungeemboli

Thorax CT Lunge-emboli

Teknik
Klinisk information og indikation
Tidligere undersøgelser

Fund
Scanningskvalitet
Kontrastfyldningsdefekter
Lungeperfusion (Dual-Energy)
Højresidig belastning
Lungeparenkym
Pleura
Centrale luftveje
Lymfeknuder
Hjerte og store kar
Øvre abdomen
Knogler
Øvrige fund

Konklusion

Lavdosis CT af abdomen mhp nyresten

Lavdosis CT urinveje uden kontrast - obs urinvejssten

Teknik
Klinisk information og indikation
Tidligere undersøgelser til sammenligning

Fund:
Højresidige urinveje
Nyre
Ureter
Hydronefrose/obstruktion

Venstresidige urinveje
Nyre
Ureter
Hydronefrose/obstruktion

Urinblæren
Lever
Galdeblære
Milt
Pancreas
Binyrer
Tarme
Appendix
Genitalia
Kar
Lymfeknuder
Basale lungeafsnit
Bløddele
Knogler
Øvrige fund

Konklusion

Traume CT

Traume CT

Teknik
Supplerende kliniske oplysninger
Tidligere undersøgelser til sammenligning

Fund:
CT Cerebrum
Intrakranielle blødninger
Parenkym
Ventrikelsystem
Basale cisterner
Cerebellum og hjernestamme
Basis cranii
Theca cranii
Ekstrakranielt

CT Ansigtskelet
Mastoidalceller
Paranasale sinus
Cavum nasi
Maxil
Zygoma
Orbita
Mandibel

CT Columna Cervicalis
Occipitale kondyler
C1-C2
C3-C7
Kar
Canalis Spinalis
Paravertebrale bløddele

CT Thorax
Tracheal tube placering
Pneumothorax
Hæmothorax
Store kar
Hjerte
Centrale luftveje
Dræn og kateter placering
Diafragmaruptur
Lungeparenkym
Pleura
Lymfeknuder
Costae
Sternum
Bløddele
Mammae

CT abdomen
Store kar
Fri væske/hæmatomer
Fri luft
Tarme
Lever
Milt
Pancreas
Binyrer
Nyrer og urinveje
Genitalia
Lymfeknuder
Muskler og ekstraabdominale bløddele

CT columna thoracolumbalis:
Fraktur/luksation
Canalis spinalis

CT Øvrige skelet
Fraktur i bækken/SI-led/femur
Hofte/acetabulum (fraktur/luksation)
Skuldernær fraktur

Konklusion

CT akut abdomen

CT akut abdomen

Teknik:
Supplerende kliniske oplysninger
Tidligere undersøgelser til sammenligning

Fund:
Fri luft
Fri væske
Tarme
Appendix
Mesenteriel Karforsyning
Lever
Galdeblære og galdegange
Pancreas
Nyre og urinveje
Milt
Binyrer
Urinblære
Genitalia
Mesenteriet/Peritoneum
Lymfeknuder
Store kar
Muskler og ekstraabdominale bløddele
Knogler
Basale lungeafsnit
Øvrige fund

Konklusion

MR Columna totalis – obs medullær kompression

MR Columna totalis – obs medullær kompression

Teknik:
Supplerende kliniske oplysninger
Tidligere undersøgelser til sammenligning

Fund:
Medulla spinalis
Anatomi
Vertebrale corpora
Intervertebrale disci
Paravertebrale muskulatur
Ekstravertebrale fund

Spinale og foraminære stenoser:
Cervicalt
Thoracalt
Lumbalt
Øvrige fund

Konklusion

CT cerebrum – akut

CT cerebrum – akut

Teknik
Supplerende kliniske oplysninger
Tidligere undersøgelser til sammenligning

Fund:
Intrakranielle blødninger
Parenkym
Ventrikelsystem
Basale cisterner
Cerebellum og hjernestamme
Kalvariet
Paranasale sinus og mastoid
Cervikale columna
Ekstrakranielt
Øvrige fund

Konklusion

UL af UE obs DVT

UL af UE obs DVT

Teknik:
Supplerende kliniske oplysninger
Tidligere undersøgelser til sammenligning
Indblik/Scankvalitet

Fund:
V. femoralis og poplitea
Crusvener
Superficielle vener
Andet, herunder iliacakar
Øvrige fund

Konklusion:

UL af abdomen

UL af abdomen

Teknik:
Supplerende kliniske oplysninger:
Tidligere undersøgelser til sammenligning
Indblik/Scankvalitet

Fund:
Lever
Galdeblære
Galdeveje
Pancreas
Milt
Højre nyre
Venstre nyre
Blære
Aksiale kar
Fri væske
Øvrige fund

Konklusion

UL af nyrer og urinveje

UL nyrer og urinveje

Teknik:
Supplerende kliniske oplysninger
Tidligere undersøgelser til sammenligning
Indblik/Scankvalitet

Fund:
Højre nyre
Venstre nyre
Blære
Øvrigt

Konklusion