Forening af Yngre Radiologer MIDT

FYR MIDT

Foreningen af Yngre Radiologer Midtjylland (FYR Midt) blev stiftet i januar 2013.

Formål: At varetage yngre lægers interesser indenfor radiologien samt være aktiv i henhold til udviklingen af specialet. Endvidere at formidle faglig og social kontakt mellem yngre radiologer.
 
Foreningens virke jf. foreningens vedtægter er at:
1. Være sparringspartner / aktiv medspiller for de regionale uddannelses- og specialeudvalg samt
2. På landsplan sørge for rekrutteringen af yngre radiologrepræsentanter til uddannelses-, ansættelses-, speciale- og politiske udvalg regionalt, på landsplan og internationalt.
3. Afholde sociale og faglige arrangementer for yngre radiologer.
 

Vedtægter 

Vedtægter FYR Midt

Facebookgruppe

I kan finde information om foreningens aktiviteter og arrangementer på vores facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/fyrmidt/ 

Indmeldelse i foreningen

Anmod om medlemskab ved at sende en mail til fyrmidt@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer i FYR Midt 2023

Malene Aastrup

Formand
Res. læge (HU-stilling) AUH

Niels Lech Pedersen

Bestyrrelsesmedlem
Res. læge (HU-stilling) AUH

Jonas Krøldrup Ljunggreen

Kasserer
Res. læge (HU-stilling) Horsens

Emmeli Grøne Lykkegaard

Administrator
Res. læge (I-stilling) AUH

Stine Bisgaard Greve

Bestyrelsesmedlem
Res. læge (I-stilling) AUH

Frederik Lundgaard Hansen

Bestyrelsesmedlem
Res. læge (I-stilling) AUH

Anne Staub

Bestyrelsesmedlem
Res. læge (HU-stilling) AUH

Emil Byriel Rønn

Suppleant
Res. læge (HU-stilling) Horsens

Jill Rachel Mains

Suppleant
Afdelingslæge, AUH