Foreningen af Yngre Radiologer SYD

FYR SYD

Foreningen af Yngre Radiologer Syd (FYR Syd) blev stiftet i juni 2020 som
en interesseforening i Region Syddanmark med det formål at formidle faglig
og social kontakt mellem yngre radiologer og læger med interesse for
billeddiagnostik.
FYR Syd ønsker gennem kontingentfrit medlemskab at give medlemmer
adgang til kvartalvise møder, kurser og sociale arrangementer, der fremmer
samarbejdet omkring at styrke det radiologiske speciale og udviklingen af nye
kompetencer.
Indmeldelse samt tilmelding til nyhedsbreve og invitationer til arrangementer
finder sted ved at udfylde og sende indmeldelsesblanketten til
yngreradiologersyd@gmail.com.

Kommende arrangementer

Kære Medlemmer

FYR Syd inviterer til spisning og foredrag med TMC. Kom og hør om mulighederne inden for teleradiologi 😃

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner fra FYR Syd

OBS OBS OBS NY DATO, TID OG STED: TORSDAG D. 10/11-22 KL. 15.30, OUH

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Sabine M. Delhéz

Næstformand: Martina K. Loft

Kasserer: Jonas A. Bojsen

Administrator og webansvarlig : Ellen K. Overgaard

Bestyrelsesmedlem: Marie-Louise N. Kærup

Bestyrelsesmedlem: Lea W. Laursen

Suppleant: Peter Grimm

Suppleant: Mohammed Omairi

Vedtægter og referater

FYR SYD vedtægter

Referat Stiftende Generalforsamling FYR Syd

Referater af bestyrelsesmøde 03.09.20

Facebookgruppe

I kan finde information om foreningens aktiviteter og arrangementer på vores facebookgruppe:

https://www.facebook.com/groups/758535761158956

Indmeldelse i foreningen

Sker via link indmeldelsesblanketten, som sendes til yngreradiologersyd@gmail.com