Foreningen af Yngre Radiologer Syd (FYR Syd) blev stiftet i juni 2020 som en interesseforening i Region Syddanmark med det formål at formidle faglig og social kontakt mellem yngre radiologer og læger med interesse for billeddiagnostik.
FYR Syd ønsker gennem kontingentfrit medlemskab at give medlemmer adgang til kvartalvise møder, kurser og sociale arrangementer, der fremmer samarbejdet omkring at styrke det radiologiske speciale og udviklingen af nye kompetencer.
Indmeldelse samt tilmelding til nyhedsbreve og invitationer til arrangementer finder sted ved at udfylde og sende indmeldelsesblanketten til yngreradiologersyd@gmail.com.

Kommende arrangementer

Kære Medlemmer
FYR Syd inviterer til foredrag om vaskulær og abdominal interventionsradiologi med overlæge Gitte Jørgensen og afdelingslæge Thor Bechsgaard. Arrangementet finder sted d. 6/9 kl. 15.30 i Demo 6 på OUH. Mulighed for fysisk og online deltagelse, dog kun fra matriklerne i regionen. Tilmelding til yngreradiologersyd@gmail.com og 30kr til mobilepay 200502 senest 6/9 kl. 12. 
Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner fra FYR Syd

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Sabine M. Delhéz

Næstformand: Christian L. Petersen

Kasserer: Jonas A. Bojsen

Administrator og webansvarlig : Ellen K. Overgaard

Fælles FYR repræsentant: Mohammad Elhakim

Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Lyhne 

Bestyrelsesmedlem: Amir Eskandari

Bestyrelsesmedlem: Martina K. Loft

Suppleant: Marie-Louise N. Kærup

Vedtægter og referater

FYR SYD vedtægter

Referat Stiftende Generalforsamling FYR Syd

Referater af bestyrelsesmøde 03.09.20

Facebookgruppe

I kan finde information om foreningens aktiviteter og arrangementer på vores facebookgruppe:

https://www.facebook.com/groups/758535761158956

Indmeldelse i foreningen

Sker via link indmeldelsesblanketten, som sendes til yngreradiologersyd@gmail.com