Ny i radiologi

Inspirationsliste til introduktionslæger

Nedenstående er et forslag til konkrete emner og diagnoser, man med fordel kan læse om i begyndelsen af sin radiologiske karriere. Listen er ikke et officielt curriculum, men udgør for det meste emner, som er en del af basal radiologisk viden herunder anatomi og variantanatomi, hyppige akutte tilstande og traumerelaterede forandringer samt enkelte hyppige benigne og maligne sygdomsgrupper.

Da der er betydelig variation og forskellige fokusområder imellem introduktionsstillinger på forskellige hospitaler forventes det ikke, at man stifter bekendtskab med alle emnerne – listen skal blot ses som inspiration, særligt til de områder man ikke har mulighed for at arbejde med under sin introduktionsstilling, og vejledning til videnssøgning.

Nedenfor linkes til forskellige online videoer og oversigter på fortrinsvis radiologyassistant.nl, radiologymasterclass.co.uk og introductiontoradiology.net. De enkelte diagnoser kan slås op på eksempelvis radiopaedia.org og IMAIOS benyttes til normalanatomisk reference.

Se endvidere eBook for Undergraduate Education in Radiology publiceret af ESR.

 

Modaliteter og kontraststoffer 

Modaliteter: Forstå principperne for konventionel røntgenoptagelse, CT-skanning, ultralydskanning og MR skanning.

CT: Kende rekonstruktioner inkl. MIP. Forstå window/level. Kende kontrastfaser. Kende hyppigst anvendte skanningsprotokoller. Kendskab til dual energy/spektral CT. Kendskab til HRCT.

Basics of X-ray Physics

MRI Made Easy (pdf)

CT contrast injection and protocols

Kontraststoffer: Kende kontraststoffer herunder iodholdige kontraststoffer, barium, ultralydkontrast, gadoliniumholdige kontraststoffer samt indikationer og kontraindikationer. Kende lokale og ESUR guidelines for brug af kontraststoffer. Kende bivirkninger til kontraststoffer og kunne behandle akutte kontraststofreaktioner.

pro.medicin: Kontraststoffer

ESUR Guidelines

Abdominal radiologiLearn Abdominal
Anatomi, herunder opbygningen af de solide organer, mavetarmkanalens forløb, peritoneum og retroperitoneum.

How to read CT

Segmental Anatomy of the liver

Anatomy of Peritoneum and Mesentery

Kongenit: Malrotation af tarm. Dobbelt-/venstresidig v. cava inf. Meckels divertikel. 

Mavetarmkanal:

Øsofagus: Divertikler, akalasi

Ventrikel, duodenum: Hiatushernie. Ventrikel-/duodenal-ulcus.

Tyndtarm: Tyndtarmsileus herunder årsager (adhærencer, hernier, tumor)

Colon: Appendicit, epiploisk appendagit, divertikulose, divertikulit, colit. Colonileus herunder årsager (tumor, volvulus).  Colorektalt adenokarcinom.

Inflammatorisk tarmsygdom (Crohn, colitis ulcerosa). Tarmiskæmi (arteriel og venøs). Typer af stomier.

Esophagus I: anatomy, rings, inflammation

Bowel Ischemia – Video Lectures

Bowel obstruction

Closed loop obstruction

Practical approach to Acute Abdomen

A Night in the ED (cases)

Lever: Fokale forandringer såsom cyster, hæmangiom, adenom, FNH, metastaser (inkl. inddeling i hypo- og hypervaskulære), hepatocellulært karcinom. Levercirrose og tegn på portal hypertension. Leverabsces. Periportalt ødem. Portatrombose, levervenetrombose/Budd Chiari.

Characterisation of liver masses

Common Liver Tumors

Hepatic metastases

Galdeblære/galdeveje: Galdesten, cholecystit, luft i galdeveje.Gallbladder obstruction
Milt: Splenomegali, bi-milte, splenose, infarkt. 
Pankreas: Akut pancreatit, kronisk pancreatit, fokale forandringer/neoplasmer såsom cyster, IPMN, adenokarcinom.Acute Pancreatitis
Peritoneum: Fri væske. Fri luft. Peritonit. Karcinose. 
Vaskulære lidelser: Atherosklerose, aneurismer i aorta og viscerale kar inkl. ruptur, aortadissektion.Aortic Aneurysm Rupture
Traume: Hæmoperitoneum. Retroperitonealt hæmatom. Kontrastekstravasation og pseudoaneurismer. Organlæsioner såsom laceration, kontusion, hæmatom, subkapsulært hæmatom. Tarmlæsion. Diafragmaruptur.

CT in Trauma

GI and Vascular Trauma – cases

Muskuloskeletal radiologi 
Anatomi: skelettet, led, største muskelgrupper. 

Røntgenoptagelser: Kende projektioner ved de hyppigst anvendte røntgenoptagelser af skelettet og hvordan de tages. Vurdere billedkvalitet.

Kende normalbilledet for børn (afhængig af alder) og voksne.

Knoglebog (Protokol for skeletundersøgelser)

Knoglebogen (app til iPhone/iPad, og pdf)

Musculoskeletal X-ray – General principles

Normal Bones, repository of example radiographs (x-rays) of the pediatric skeleton by age

Normalvarianter og anomalier: de hyppigste, fx limbus vertebra, spina bifida occulta, os trigonum, sesamknogler såsom fabella, mv.Opslagsværk: Keats, Atlas of Normal Roentgen Variants That May Simulate Disease

Traume: Frakturer og frakturtyper i columna, bækken og ekstremiteter, herunder epifysiolyse og Salter-Harris klassifikation, med anvendelse af korrekt terminologi. Luksationer. Frakturheling og pseudoartrose. Osteosyntesemateriale, alloplastik, hemialloplastik. Tegn på løshed.

Enkelte enheder ihht. anatomisk lokalisation der enten er hyppige eller gode at kende – listen ikke udtømmende:

–        Skulder/klavikel: Collum chirurgicum, avulsion af tuberculum majus, skulderluksation (anterior og posterior), Bankart og Hill-Sachs læsion. AC-leds luksation.

–        Underarm/håndled: Monteggia og Galeazzi fraktur-luksation Distale underarmsfrakturer inkl. Colles, Smith, Barton, revers Barton, scaphoideumfraktur, luksation af os lunatum, perilunær luksation, scapholunær dissociation

–        Hånd: Bennett fraktur, Boxer’s fraktur, UCL avulsion

–        Bækken: Bækkenringsfrakturer.

–        Hofter og femora: Hofteluksation, hoftefraktur og klassifikation, alloplastik og hemialloplastik, epifysiolysis capitis femoris

–        Knæ: Hæmartron og lipohæmartron, patellaluksation, tibiaplateaufrakturer, patellafraktur, tibia stressfraktur.

–        Ankel og fod: Malleolfrakturer, kende til Lauge-Hansen klassifikation, metatarsfrakturer herunder Jones fraktur, calcaneusfraktur og Böhler vinkel, Lisfranc fraktur-luksation, metatars stressfraktur

–        Columna: Densfraktur, burst frakturer, teardropfrakturer, facetledsluksation, osteoporotiske sammenfald

Introduction to Trauma X-ray

Skeletal Trauma

Trauma X-ray – Upper limb

Elbow fractures in children

Wrist fractures

Essential radiography of the upper extremity (video)

Trauma X-ray – Lower limb

Ankle Fractures

Trauma X-ray – Axial skeleton

Subtle Fractures Not to Miss (video)

Stress fractures

Arthroplasty

Infektion: Osteomyelit, septisk artrit, bløddelsabsces. 
Degenerative lidelser: Artrose i store og små led. Degenerative aksiale forandringer herunder spondylose, facetledsartrose, arkolyse, spondylolistese, discusdegeneration. DISH/Mb. Forestier.Imaging of Musculoskeletal Disorders – Introduction
Inflammatoriske lidelser: Artritforandringer. Rheumatoid artrit. Mb. Bechterew.Introduction to Imaging of Arthritis (video)
Avaskulær nekrose: herunder Calvé-Legg-Perthes. 
Tumorer: Knogleø, osteoidt osteom, lipom, metastaser (osteolytiske og skleroserende). 
NeuroradiologiIntroduction to head CT
Anatomi: Hjernens anatomi. Store intrakranielle arterier og vener og disses forsyningsområder. Udvidede perivaskulære rum. Meninges. Kraniets anatomi.

CT Brain Anatomy

Brain: Anatomy

Vascular territories

Kongenit: Arachnoideacyste, mega cisterna magna. 
Traume: Epiduralt hæmatom, subduralt hæmatom, subarachnoidalblødning, kontusionsblødning. Typer af intrakraniel herniering. Kraniefrakturer. Frakturer i ansigtsskelettet.Traumatic Intracranial Hemorrhage
Vaskulære lidelser: Infarkt herunder tegn på akut/subakut/kronisk infarkt. Kronisk iskæmiske forandringer / leukoaraiose. Aneurismatisk subarachnoidalblødning og spontan parenkymblødning. Sinusvenetrombose.

Acute CT Brain

Non-traumatic Intracranial Hemorrhage

Infektion: Hjerneabsces. Sinuit. Spondylodiscit. 
Hvid substans sygdomme: Multipel sklerose. 
Neurodegenerative sygdomme og hydrocephalus: Hydrocephalus, atrofi, demens. 
Tumor: Meningeom, metastaser, glioblastom. 
Onkoradiologi 

Kende principperne for TNM stadieinddeling af tumorer og have kendskab til funktionel billeddannelse, herunder PET. Kendskab til RECIST. Lymfeknudestationer og lymfatiske spredningsmønstre.

Kendskab til de hyppigste cancerformer, herunder typiske spredningsmønstre.

RECIST 1.1

Mediastinum Lymph Node Map

Incidentalomer: Kende til vejledninger for udredning af tilfældige fund/incidentalomer, fx. ACR White PapersIncidental findings: Publications by the ACR IF Committee
Tumorer ikke dækket af øvrige afsnit: Lymfom 
Thoraxradiologi 
Anatomi: Lungernes anatomi og lapinddeling, hjertets anatomi inkl. kamre og perikardium, store kar, thoraxvæg. Kende opbygning af sekundære pulmonale lobulus.Chest X-ray Anatomy

Røntgen af thorax: Vurdere billedkvalitet.

Kende normalanatomien på røntgen af thorax inklusiv normale fund såsom paratracheale linjer, aortopulmonale vindue, azygoøsofageale reces.

–        Typiske tegn på patologi såsom silhouettegn, luftbronkogram, hilum overlay sign, deep sulcus sign, continuous diaphragm sign.

–        Kende og/eller karakterisere infiltrater, atelektase (laminære, lobære, rundatelektase), stase, pneumothorax inkl. trykpneumothorax, pleuravæske.

–        Kende typiske tuber, slanger og devices såsom trachealtube, CVK, pleuradræn, ventrikelsonde, pacemaker/ICD enhed.

Chest X-ray Quality

Chest X-ray Systematic Approach

Chest X-ray Abnormalities – Introduction

Chest X-ray: Basic Interpretation

Chest X-ray: Lung disease

Chest X-ray: Heart failure

How to Interpret a Chest X-ray (10 videoer)

Signs in Thoracic Imaging (video)

PA and Lateral Radiograph (video)

Edema, Atelectasis, and Consolidation (video)

Kongenit: Højresidig aorta, lobus vena azygos, pectus excavatum og carinatum. 
Infektion: Pneumoni. Pleauraempyem. Lungeabsces. 
Vaskulære lidelser: Aortaaneurisme, aortadissektion og ruptur, lungeemboli. Tegn på højresidig belastning.

CT Pulmonary Angiography

Pulmonary Embolism (video)

Acute Aortic Syndrome

Tumor: Primær lungecancer såsom NSCLC. Kende til Fleischner guidelines. 
Obstruktive lungelidelser: Emfysem, bronkiektasi. 
Traume: Lungekontusion og lungelaceration, pneumothorax, hæmothorax, pneumomediastinum, aortalæsion, mediastinal blødning, fraktur i thoraxskelettet.Chest Trauma (video)

Ultralyd

se også enkelte diagnoser/emner under særligt abdominal- og urogenital radiologi. Man skal ikke forvente at se alle nedenstående forandringer under sit første ophold i ultralyd – listen fremhæver emner, der typisk ses og vurderes i ultralyd og kan ses som inspiration til videre læsning, særligt i de emner/diagnoser man ikke når selv når at se.

Ultrasound Cases

WFUMB Ultrasound Book

Anatomi: Gennemskanne abdomen med fuldstændig anatomisk fremstilling af organerne. 
Lever: Størrelse, form, ekkogenicitet herunder steatose, cirrose, cyster, fokale forandringer (såsom cyster, hæmangiomer, FNH, adenom, HCC, metastaser, absces). Karforhold herunder portalveneflow. 
Galdeblære/galdeveje: Konkrementer, sludge, cholecystit, adenomyomatose, polyp, intra- og ekstrahepatisk galdevejsdilatation, pneumobili. 
Pankreas: Fokale forandringer, duktektasi, forkalkninger. 
Milt: Størrelsesudmåling, fokale forandringer. 
Nyrer: Størrelse, dobbeltanlæg, hesteskonyre, hydronefrose, fokale forandringer. 
Blære: Volumenudmåling, vægtykkelse og vægforandringer. 
Tarme: Appendicit, vægfortykkelse, hyperæmi, peristaltik. 
Scrotum: Hydrocele, varicocele, spermatocele, evt. fokale forandringer i testis herunder mikroforkalkninger, epididymit, flowforhold. 
Aorta: Aneurisme, atherosklerose. 
Peritoneum: Fri væske og større lokaliserede ansamlinger, karcinose. 
Ekstremiteter: Dybe og overfladiske vener mhp. trombose. Bakercyste. Ansamlinger i større led.Ultrasound Tutorial: DVT / Lower Limb Veins
Thorax: Pleuravæske, atelektase. 
Intervention: Kendskab til de 5 sikkerhedstrin. Kender og bruger steril teknik. Kendskab til lokalanæstesi inkl. toksisk dosis. Kendskab til lokale guidelines for sikker intervention herunder eksempelvis “stikketal” og pausering af blodfortyndende medicin.DRS: Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling
Urogenital radiologiRapid review: Renal – cases
Anatomi: Nyrernes og urinvejenes anatomi. Genitalia interna og externas anatomi. 
Kongenit: Autosomal og recessiv polycystisk nyresygdom. Nyremisdannelser såsom dobbeltanlæg og hesteskonyre. UPJ-stenose. 
Infektion og inflammation: Pyelonefritis, pyonefrose, renale og perirenale abscesser. 
Stensygdom: Sten i nyrer og urinveje, afløbshindring.Imaging of urolithiasis (video)
Vaskulære lidelser: Torsio testis. Ovarietorsion.

Testicular torsion (video)

Ovarian torsion (video)

Tumorer: Nyrecyster herunder kende Bosniak klassifikation.  Angiomyolipom. Renalcellecarcinom. Binyreadenom. Uterusfibrom. Ovariecyste, ovariecancer. Testiscancer.

Cystic masses

Cystic renal masses (video)

Characterization of adrenal lesions

Imaging of the adrenal glands (video)

Imaging evaluation of incidental ovarian lesions (video)

Traume: Nyrelæsion (såsom laceration, kontusion, subkapsulært hæmatom) herunder uroplani. Binyrehæmatom. Blæreruptur. 

Se i øvrigt dansk radiologisk selskabs uddannelsesside for mere information, herunder konkretiseringslister til hoveduddannelsen.

Forslag og kommentarer er meget velkomne: yngreradiologeroest@gmail.com

2022 Tobias Thostrup Andersen / FYR Øst