Sted: Siemens, Borupvang 9, 2750 Ballerup

Program:
16.30 – 17.15: Generalforsamling
17.30 – 18.30: Fagligt oplæg om akut abdomen ved overlæge Yousef Wirenfeldt Nielsen, Herlev Hospital
18.30: Siemens serverer middag.

Tilmelding:
Send 30 kr. på Mobilepay til 818961, senest d. 18. august.

Hvis du kun ønsker at deltage i dele af arrangementet, noteres dette på tilmeldingen.
Desuden noteres evt. allergier/særlige behov.

Ved behov for yderligere information, skriv til helene.wolsk@hotmail.com

Dagsorden til generalforsamlingen vil blive sendt ud inden arrangementet.

Flere nyheder og events