FYR Øst inviterer til fagligt oplæg om aortasygdom i thorax – sæt kryds i kalenderen TIRSDAG d. 19. september!

Flere nyheder og events