Tirsdag den 10. marts 2021, kl 17- 18.30.

Gratis webinar med thoraxradiolog Michael Brun Andersen om HRCT-teknik, interstitielle lungesygdomme og lungeforandringer ved COVID-19 infektion. Webinaret er gratis og alle er velkomne!

Link til mødedeltagelse:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmVmZTI0ODctNWUwNS00NWY4LTk5NmYtMGUyNjVlYTJhNzFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22421c9c18-32c7-4250-84e0-c1626f963b1f%22%2c%22Oid%22%3a%22c908eb6d-3735-4e16-96a4-7057168260ff%22%7d

Anvend Google Chrome browser eller Microsoft Teams skrivebords- eller mobilapp.

  • Spørgsmål stilles via chatfunktionen.
  • Husk at slå kamera og mikrofon fra af hensyn til forbindelsen.

Se mere på eventens side på facebook

Flere nyheder og events