En dag på radiologisk afdeling på Rigshospitalet

Vi følger to kursister, på radiologisk afd RH. Helene er 3. årskursist og Katja er 2. årskursist. Lige nu er de begge i neuroradiologisk sektion, men har også funktion i traumecentret.

Kl 7.45: Helene møder ind og overtager traumetelefonen. Her indgår man i traumeteamet og er med til at vurdere alle traumer der kommer ind på Rigshospitalet.

Kl 8.00: Morgenmøde for alle neuroradiologer. Dagens arbejde fordeles. Herefter gennemgås døgnets akutte scanninger af en speciallæge.

Kl 8.30: Traumetelefonen ringer. Der kommer et traume ind, overflyttet fra en afdeling på Sjælland. En dreng på 15 år er faldet 5 meter ned. Helene gennemgår scanningen og giver traumelederen besked om fundene; bilateral pneumothorax, costafrakturer og flere frakturer i columna, både torakalt og lumbalt. Herefter gives besked til rygkirurgen – som ønsker en akut MR af columna, på mistanke om ustabil fraktur, forud for evt. operation.

Som radiolog i traumeteamet arbejder man tæt sammen med læger fra kliniske afdelinger i hele huset. Da patienterne ofte er kritisk syge, kan stemningen være hektisk, og det er vigtigt at holde hovedet koldt for at bevare overblikket og sin systematik. I mange tilfælde er radiologens vurdering afgørende for patientens behandling og det videre forløb.

Et eksempel på en lille højresidig pneumothorax. Casen er fra radiopaedia, rID: 52037, find resten af skanningen ved at klikke på billedet og se, om du kan finde den øvrige akutte patologi.

Kl. 9.00: Neurokirurgerne ringer og beder om en akut CT scanning af cerebrum. Det er en patient som er nyligt operereret for et blødende intrakranielt aneurisme. Patienten er blevet tiltagende dårlig over natten, og man mistænker reblødning eller tilkommet iskæmiske infarkter. Scanningen viser desværre både reblødning og nytilkomne infarkter. Vi kontakter neurokirurgen og giver besked. Neurokirurgen overvejer om der kan laves yderligere kirurgisk intervention, som kan redde patienten.

Der bliver i løbet af formiddagen udført kontrolscanninger af patienter, som den foregående dag har modtaget trombolysebehandling eller endovaskulær behandling, med fjernelse af en blodprop i hjernen.

Disse patienter bliver altid CT scannet efter ca. 24 timer, både på grund af risiko for blødning, men også for at se om de har udviklet infarkter. For de fleste går det godt. Der er dog en enkelt som har fået et større infarkt på trods af behandlingen.

Kl. 11.00: Katja beskriver MR i dag. MR er en af de sværere discipliner inden for billediagnostikken, og kræver en del træning før man er selvkørende. Læringskurven er stejl i begyndelsen, men heldigvis er der i radiologien gode muligheder for både fordybelse og daglig supervision fra sine mere erfarne kolleger. Katja gennemgår en håndfuld MR scanninger med en overlæge og får feedback på sine beskrivelser.

Et eksempel på en svær subarachnoidalblødning, som det kan se ud, når det udgår fra et aneurisme på fx a. communicans anterior. Den er fra case rID: 22377 på radiopaedia som kan ses ved at klikke på billedet.

Kl 12.00: Vi holder middagskonference og spiser frokost med de andre læger på afdelingen. Vi ser en case om en patient med infektion i sit ventrikelsystem, hvor klinikerne ikke kan fremdyrke agens fra cerebrospinalvæsken. Efter konferencen diskuterer vi med klinikerne hvad næste skridt i udredningen skal være. 

Kl. 10.30: En kvinde fra Sjælland flyves til Traumecenteret med helikopter. Hun har pludseligt indsættende hovedpine og begyndende bevidsthedspåvirkning. CT af cerebrum viser stor blødning i subaraknoidalrummet udgående fra et aneurisme i et intrakranielt kar. Blødningen begynder at fylde op i kraniet og påvirke de intrakranielle pladsforhold. Der ringes til interventionsradiologerne med henblik på endovaskulær lukning af aneurismet. Neurokirurgerne lægger aflastende dræn transkranielt til ventrikelsystemet inden patienten køres til endovaskulær behandling.

Kl 13.30: Der kommer en ung kvinde ind i traumecentret, hun er faldet på cykel og har slået hovedet. Der bliver lavet en fuld traumescanning af både hoved, hals, thorax og abdomen. Hun er heldigvis sluppet uden større skader.

Kl. 14.30: Det er tid til de yngre lægers ugentlige undervisning. Her skiftes uddannelseslægerne fra alle sektorer til at holde et fagligt oplæg, som kan være en artikelgennemgang eller casepræsentation. I dag holder en kollega oplæg om kardielle fund på CT af thorax. Selvom man er i neurosektoren, er det rart at komme lidt omkring i andre organsystemer. Efter oplæg og diskussion er arbejdsdagen slut og vi siger tak for i dag.

Kl. 15.15: Helene følger op på kvinden fra Sjælland inden vi er færdige for i dag. Det lykkedes interventionsradiologen at lukke det blødende aneurisme. Der er stadig store mængder blod i subaraknoidalrummet, og hendes tilstand er kritisk, men stabil. De næste uger vil vise hvordan hun vil klare sig.

Endnu et eksempel på en subarachnoidalblødning, en tomskanning til venstre og en CT angiografi til højre, hvor der ses et stort aneurisme på a. communicans anterior. Desuden ses billeder fra behandlingen, som udføres af en neurointerventionsradiolog - aneurismet ses på direkte angiografi før og efter coiling. Det er fra radiopaedia case rID: 37775 som kan ses ved at klikke på billedet.