Foreningen af Yngre Radiologer SYD

FYR SYD

Foreningen af Yngre Radiologer Syd (FYR Syd) blev stiftet i juni 2020 som
en interesseforening i Region Syddanmark med det formål at formidle faglig
og social kontakt mellem yngre radiologer og læger med interesse for
billeddiagnostik.
FYR Syd ønsker gennem kontingentfrit medlemskab at give medlemmer
adgang til kvartalvise møder, kurser og sociale arrangementer, der fremmer
samarbejdet omkring at styrke det radiologiske speciale og udviklingen af nye
kompetencer.
Indmeldelse samt tilmelding til nyhedsbreve og invitationer til arrangementer
finder sted ved at udfylde og sende indmeldelsesblanketten til
yngreradiologersyd@gmail.com.

Kommende arrangementer

Kære alle

FYR Syd inviterer alle medlemmer til vores ordinære generalforsamling for året 2022 d. 1. juli kl. 16 efterfulgt af et spændende fagligt oplæg kl. 17:30 af ca. 1 times varighed (indkaldelse til generalforsamling er sendt ud til alle medlemmer på mail). Arrangementet finder sted på OUH, Radiologisk afdeling i Penthouse. Temaet for det faglige oplæg er Radiologisk Quiz med et bredt udvalg af radiologiske cases og finurligheder. Vi får besøg af Afdelingslæge Meinhard Reinert Hansen fra OUH, som er ansat som speciallæge i MSK-sektionen og som vil være vært og arrangør af quizzen. Efter dagens program er der lagt op til socialt hygge og spisning (sponsoreret af FYR Syd) for de interesserede! Der vil være mulighed for både fysisk og online-deltagelse. Tilmelding på mail til yngreradiologersyd@gmail.com senest d. 30. juni. Vi håber at se rigtig mange af jer og vil gerne opfordre alle der kunne være interesserede i at stille op til bestyrelsen. Vel mødt og på gensyn, FYR Syd

Dagsorden:

a. Valg af dirigent og referent.

b. Bestyrelsens beretning.

c. Orientering fra arbejdsgrupper.

d. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder fastlæggelse af evt. kontingent.

e. Indkomne forslag.

f. Valg af bestyrelse, a) bestyrelsesmedlemmer, b) suppleanter.

g. Valg af revisor – dette kan være et ordinært medlem, ekstraordinært medlem eller et eksternt ikke-medlem .

h. Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Ellen K. Overgaard

Næstformand: Mohammad T. Elhakim

Kasserer: Kiya Mirsharghi

Administrator og webansvarlig : Jonas A. Bojsen

Medlemsansvarlig: Martina K. Loft

Bestyrelsesmedlem: Marie-Louise N. Kærup

Suppleant: Peter Grimm og Regnar Jordan

Vedtægter og referater

FYR SYD vedtægter

Referat Stiftende Generalforsamling FYR Syd

Referater af bestyrelsesmøde 03.09.20

Facebookgruppe

I kan finde information om foreningens aktiviteter og arrangementer på vores facebookgruppe:

https://www.facebook.com/groups/758535761158956

Indmeldelse i foreningen

Sker via link indmeldelsesblanketten, som sendes til yngreradiologersyd@gmail.com