Foreningen af Yngre Radiologer SYD

FYR SYD

Foreningen af Yngre Radiologer Syd (FYR Syd) blev stiftet i juni 2020 som
en interesseforening i Region Syddanmark med det formål at formidle faglig
og social kontakt mellem yngre radiologer og læger med interesse for
billeddiagnostik.
FYR Syd ønsker gennem kontingentfrit medlemskab at give medlemmer
adgang til kvartalvise møder, kurser og sociale arrangementer, der fremmer
samarbejdet omkring at styrke det radiologiske speciale og udviklingen af nye
kompetencer.
Indmeldelse samt tilmelding til nyhedsbreve og invitationer til arrangementer
finder sted ved at udfylde og sende indmeldelsesblanketten til
yngreradiologersyd@gmail.com.

Kommende arrangementer

11. Juni 2021 kl 17, OUH, Penthouse: Årlige generalforsamling med efterfølgende fagligt oplæg om akut MR cerebrum ved afd.læge Willy Krone og derpå følgende spisning og hygge

DAGSORDEN TIL GF

a. Valg af dirigent og referent.

b. Bestyrelsens beretning.

c. Orientering fra arbejdsgrupper.

d. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget, herunder fastlæggelse af evt. kontingent.

e. Indkomne forslag.

f.   Valg af bestyrelse, a) bestyrelsesmedlemmer, b) suppleanter.

g. Valg af revisor – dette kan være et ordinært medlem, ekstraordinært medlem eller et eksternt ikke-medlem .

h.  Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Ellen K. Overgaard

Næstformand: Mohammad T. Elhakim

Kasserer: Kiya Mirsharghi

Administrator og webansvarlig : Regnar Jordan

Bestyrelsesmedlem: Peter Grimm

Suppleant: Martina K. Loft

Vedtægter og referater

FYR SYD vedtægter

Referat Stiftende Generalforsamling FYR Syd

Referater af bestyrelsesmøde 03.09.20

Facebookgruppe

I kan finde information om foreningens aktiviteter og arrangementer på vores facebookgruppe:

https://www.facebook.com/groups/758535761158956

Indmeldelse i foreningen

Sker via link indmeldelsesblanketten, som sendes til yngreradiologersyd@gmail.com