Forening af Yngre Radiologer MIDT

FYR MIDT

Foreningen af Yngre Radiologer Midtjylland (FYR Midt) blev stiftet i januar 2013.

Formål: At varetage yngre lægers interesser indenfor radiologien samt være aktiv i henhold til udviklingen af specialet. Endvidere at formidle faglig og social kontakt mellem yngre radiologer.
 
Foreningens virke jf. foreningens vedtægter er at:
1. Være sparringspartner / aktiv medspiller for de regionale uddannelses- og specialeudvalg samt
2. På landsplan sørge for rekrutteringen af yngre radiologrepræsentanter til uddannelses-, ansættelses-, speciale- og politiske udvalg regionalt, på landsplan og internationalt.
3. Afholde sociale og faglige arrangementer for yngre radiologer.
 

Vedtægter 

Vedtægter FYR Midt

Facebookgruppe

I kan finde information om foreningens aktiviteter og arrangementer på vores facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/fyrmidt/ 

Indmeldelse i foreningen

Anmod om medlemskab ved at sende en mail til fyrmidt@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer i FYR Midt 2021

Peter Kortbæk-Bertelsen

Formand
Res. læge (HU-stilling) Viborg

Niels Lech Pedersen

Næstformand
Res. læge (HU-stilling) AUH

Jonas Krøldrup Ljunggreen

Kasser
Res. læge (HU-stilling) Horsens

Erik Wrange

Administrator
1. res. læge (HU-stilling) AUH

Aska Drljevic-Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Ph.d stud. (orlov fra HU-stilling) AUH

Malene Bettina Aastrup

Malene Bettina Astrup

Bestyrelsesmedlem
Res. læge (HU-stilling) AUH

IMG_3632

Deepti B C

Bestyrelsesmedlem
Res. læge (HU-stilling) AUH

Marie Schrøder

Marie Schrøder

Suppleant
1. res. læge (HU-stilling) AUH

placeholder.png

Sheyanth Mohanakumar

Suppleant
Res. læge (I-stilling) AUH