Foreningen af Yngre Radiologer ØST

Foreningen af Yngre Radiologer ØST (FYR ØST) er en frivillig forening for alle yngre læger med interesse for billeddiagnostik, baseret i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

For mere information omkring foreningen, benyt links i menuen.