PhD Projekter

Petra

Emnet for min ph.d. er prostataarterieembolisering (PAE), en ny minimal invasiv interventionsradiologisk procedure, der bruges til behandling af godartet prostatahypertrofi. Ved PAE, indsprøjtes små plastikpartikler i prostatakarrene, som fører til nedsat ilttilførsel til prostatavævet. Prostatavævet dør og krymper, som resulterer i reduceret tryk på urinrøret og efterfølgende lettelse af symptomerne. Den mest almindelige komplikation til PAE er en kombination af influenza-lignende symptomer og en kortvarig forværring af symptomerne fra de nedre urinveje – disse symptomer kaldes tilsammen postemboliseringssyndromet (PES). I samarbejde med urologerne gennemfører vi et dobbeltblindet randomiseret kontrolleret studie for at se, om steroider reducerer forekomsten af PES, hvilket gør genoprettelsesprocessen meget mere behagelig for patienterne. Da PAE er en teknisk kompleks procedure, er et andet område, jeg fokuserer på, strålingsdosis forbundet med PAE. I samarbejde med hospitalerne i Sverige og Norge, vi forsøger at identificere de faktorer, der påvirker den dosis, som patienterne modtager.


Stinne

Min PhD omhandler visualisering og kvantificering af mikrovaskulaturen i diabetiske rottenyrer med super-resolution ultralyd. Super-resolution ultralyd er en forholdsvis ny billedfremstillende metode, der ved brug af fortyndet SonoVue (ultralydskontrast bestående af mikrobobler) muliggør tracking af mikrobobler inde i karrene. Ved at optage sekvenser over 10 minutter (~30.000 frames), og derefter processere disse data med kompensation for bevægelse samt lokalisation og tracking af de enkelte mikrobobler, kan vi slutteligt lægge alle mikroboblernes positioner sammen og derved fremstille ét billede af den renale mikrovaskulatur. I mit projekt forventer vi at se en nedgang i antallet af kar som diabetes fremskrider. Forhåbentlig bliver dette en dag et bedside værktøj til at afgøre begyndende diabetisk nefropati hos mennesker, før tilstanden bliver irreversibel.

 

Jack

Min PhD omhandler brugen af dual-energy CT i diagnosticeringen af akut tarmiskæmi. Endvidere arbejder jeg med diverse projekter omkring applikationer af spektral CT (primært i abdomen). Jeg er desuden ansvarlig for flere projekter omkring validering og implementering af en ny CT rekonstructionsteknik, kaldet “deep learning image reconstruction” på Rigshospitalet.


Dana

Ph.d.-projekt omhandlende udvikling og implementering af kunstig intelligens baserede værktøjer til triagering, detektion og diagnosticering i radiologi. Fokus i øjeblikket er på udvikling af triagerings- og diagnostisk system til røntgen af thorax samt vurdering af effekt af et triageringssystem til CTc for intrakranielle blødninger.

 

Cecilie

Mit Ph.d.-projekt omhandler brugen af artificial intelligence (AI) i radiologien. Jeg beskæftiger mig med magnetic resonance imaging (MRI), særligt MRI sekvenserne diffusion-weighted imaging (DWI) og fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR). De nævnte sekvenser er billeddiagnostisk vigtige i udredningen af patienter indlagt på mistanke om akut iskæmisk apopleksi. I den aktuelle kliniske hverdag vurderes DWI-FLAIR mismatch binært, som mismatch eller no-mismatch. Med dette projekt undersøges om en automatiseret kvantificering af DWI-FLAIR mismatch kan optimere diagnosticeringen og dermed også behandlingen af patienter indlagt på mistanke om akut apopleksi.

 

Kaining

Mit PhD-projekt omhandler brugen af kunstig intelligens til at optimere valg af MR skanningsprotokoller til hjerneskanninger. Nuværende praksis bygger på á priori valg af skanning protokol før patienten kommer til selve skanningen. Jeg arbejder på at undersøge fordele og ulemper ved at ændre denne praksis, således at patienten først bliver skannet med få sekvenser, der vil blive analyseret af kunstig intelligens, mens patienten stadig er i scanneren, og herefter vil der blive foreslået yderligere erhvervelse af relevante sekvenser baseret på initiale skanningsfund. Alternativt kan skanningen stoppes ved mangel på signifikante skanningsfund. Denne praksis vil kunne gøre skanningsprocessen mere dynamisk, således at patienter med normale skanningsfund kan komme hurtigere igennem, mens patienter med signifikante sygdomsfund kan blive skannet med alle de relevante sekvenser uden forsinkelser.

 

Nathalie

Mit ph.d.-projekt omhandler brugen af super-resolution ultralyd og bygger videre på flere års forskning, hvor vi har fremstillet billeder af den renale mikrovaskulatur på rotter ved at tracke ultralydskontraststof (mikrobobler/SonoVue). Teknikken er nu videreudviklet, så vi i stedet for at tracke mikrobobler vil tracke erythrocytter og derved undgå at give kontraststof. I mit projekt skal vi skanne lymfeknuder på halsen hos raske og hos patienter med lymfeknudemetastaser fra hoved/halscancer eller med lymfom. Formålet er at visualisere og kvantificere mikrovaskulaturen i lymfeknuderne og skelne raske fra maligne lymfeknuder ud fra forskellige mikrovaskulære parametre. Målet er på længere sigt at opnå et bedside værktøj til at påvise patologiske forandringer i de små kar på et tidligt stadie, så man kan man stille diagnoser hurtigere samt blive bedre til at vurdere effekten af en behandling.

 

Louise

Mit navn er Louise Hindsø. Jeg er Ph.d.-studerende på Radiologisk afdeling på Rigshospitalet, og tilknyttet karintervention. Mit projekt omhandler en mulig ny smertebehandling for slidgigt i knæet. Ved slidgigt fremkommer en kronisk inflammatorisk tilstand i leddet, der stimulerer til vækst af patologiske kar og nervefibre. Embolisering af disse kar har vist sig effektiv som smertebehandling i mindre studier internationalt, men der mangler evidens på området. I Q3 2022 opstarter vi et pilotstudie, hvor forsøgspersoner med unilateral slidgigt i knæet emboliseres og følges i et halvt år. Vi vil måle på forsøgspersonernes smerterespons, fysiske formåen og behov for medicin. Desuden vil forsøgspersonerne blive DEXA-, UL- og MR scannet for at undersøge objektive markører for behandlingseffekten. Vi har udgivet et systematisk review, der omhandler den aktuelle evidens: DOI: 10.1007/s00270-021-02948-5