Om FYR

Foreningen af Yngre Radiologer er en frivillig forening for alle yngre læger med interesse for billeddiagnostik. Foreningens formål er at forbedre yngre radiologers uddannelse og formidle faglig og social kontakt mellem yngre radiologer og læger med interesse for billeddiagnostik. FYR afholder møder og kurser, indstiller en læge til ansættelsesudvalget samt yder en konstruktiv indflydelse på uddannelsen til radiolog. Foreningen er delt op i tre underforeninger, FYR Øst, FYR Syd og FYR Midt, som omfatter yngre radiologer i de pågældende regioner.