Sted: Siemens Healthcare, Borupvang 9, 2750, Ballerup.

Program:

1615-1720: FYR Generalforsamling

1720-1730: Pause
1730-1830: Foredrag ’Dual-energy CT-scanning i vagten’ v/ Læge Felix Müller (MD, Ph.d.)
1830-2000: Middag (sponsoreret af Siemens Healthcare)

Deltagelse i generalforsamling er gratis.
Deltagelse i foredrag koster 30 kr.

Tilmelding er bindende og det skal ske ved e-mail til tilmelding@yngreradiologer.dk. OG betale 30 kr ved mobilepay overførsel til 818961.

Deadline for tilmelding: 02 Maj 2019.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Orientering fra arbejdsgrupper
4. Indkommende forslag
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget; herunder fastsættelse af kontingent eller arrangementsgebyr.
6. Valg af bestyrelse: formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Mvh

FYR

Flere nyheder og events