Sted: Siemens, Borupvang 9, 2750 Ballerup

Program:
16.30 – 17.30: Oplæg om akut neuroradiologi ved Martin Lundsgaard, Afd. Læge Rigshospitalet
17.30 – 18.00: Pause
18.00 – 19.00: Generalforsamling
19.00 – : Siemens serverer middag

Tilmelding til arrangementet: Send 30 kr på mobilepay til 818961. Hvis du kun ønsker at deltage i dele af arrangementet, noteres dette på tilmeldingen. Desuden noteres evt. allergier/særlige behov.
Ved behov for yderligere information, skriv til helene.wolsk@hotmail.com

Deadline for tilmelding: 15. september 2020.

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Orientering fra arbejdsgrupper
  • Samarbejde med FYRmidt og FYRsyd
  • Arbejdsgruppe om struktureret rapportering
  • Arbejdsgruppe til planlægning af DRS gallafest i anledning af 100 års jubilæum
 4. Indkommende forslag:
  • Forslag om at vores forening skifter navn til FYRøst
  • Ønsker til foredrag og aktiviteter
 5. Forelæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 6. Konstituering af bestyrelse:
  • Formand: Helene Wolsk: Genopstiller
  • Næstformand: Ali Al-Hakim: Ønsker ikke genvalg
  • Kasserer: Katja Zincuk Rohde: Genopstiller
  • Hjemmesideansvarlig: Niels Bach-Frommer: Stiller op til bestyrelsen
  • Bestyrelsesmedlemmer:Tobias Thostrup Andersen: Genopstiller
  • Stinne Byrholdt Søgaard: Genopstiller
  • Signe Meidahl Petersen: Genopstiller
  • Bashir Khazen: Genopstiller
  • Associerede medlemmer:
   • Marwah Ali Hussein: Ønsker ikke genvalg
   • Rizwana Yasmin: Ønsker ikke genvalg
 7. Valg af revisor
  • Hanne Heebøll: Genopstiller
 8. Eventuelt


Flere nyheder og events