Kære yngre radiologer!

Vi kan med glæde meddele at FYR har fået en ny bestyrelse.
Bestyrelsen er blevet lidt større end tidligere og posterne er blevet fordelt således:
Formand: Kanzah Munim
Næstformand: Zunara Butt
Kasserer: Helene Wolsk
Administrator: Ali A
l-Hakim
Menige medlemmer: Rizwana Yasmin, Marwah Ali Hussein, Tina Meha, Pamela Wintmo

Bestyrelsen har afholdt sit første møde og vi er gået i gang med planlægning af en masse arrangementer, som vi glæder os til at tilbyde jer.
I kan desuden se frem til en komplet opdatering af foreningens hjemmeside, som hidtil ikke har fungeret.

Mange hilsner
-Foreningen af yngre radiologers bestyrelse

Flere nyheder og events